Podjetje

 

Zgodovina

Vse od ustanovitve leta 1989, podjetje PC H.AND d.o.o. zaznamuje dinamičen razvoj. S centralizirano organiziranim vodenjem podjetja in veliko prilagodljivostjo na tržne spremembe podjete ohranja visoko stopnjo zaupanja med partnerji, katerih število se stalno povečuje.

Relativno majhen kolektiv, s šestnajstimi (16) redno zaposlenimi, zagotavlja izjemno fleksibilnost in prilagodljivost različnim tržnim situacijam.

 

Vizija in poslanstvo

Temeljne vrednote podjetja, katerim so v PC H.AND-u zavezani od vsega začetka in jim bodo tudi v prihodnosti, so znanje, inovativnost, hitra odzivnost ter sposobnost prilagajanja različnim potrebam na trgu. Tako do svojih dobaviteljev kot tudi do kupcev vzdržujejo partnerski odnos. V tem duhu pristopajo do vseh potencialnih partnerjev, saj so prepričani, da le takšen način vodi k dolgoročnemu vzajemnemu sodelovanju in zadovoljstvu.

V podjetju stremijo h kakovosti poslovanja, izdelkov in storitev, zato tudi pri zaznavanju novih tržnih priložnosti dajejo prednost hitremu in strokovnemu odzivu. Novih tržnih priložnosti se lotevajo temeljito, s čimer lahko gradijo na strokovnem zaupanju svojih partnerjev tako na nabavni kot tudi na prodajni ravni.

Cilj podjetja je nenehno povečevanje poslovne uspešnosti in učinkovitosti, strankam pa omogočiti najsodobnejšo tehnologijo ter kakovostne in zanesljive rešitve ter storitve. Z nadgrajevanjem znanja za ustrezno svetovanje strankam odgovarjajo na vse bolj pomembno vlogo informacijskih tehnologij v domačih in poslovnih okoljih. Znanje predstavlja neprecenljivo vrednoto in ima pomemben vpliv tudi na osebnostni razvoj posameznika, zato ga spodbujajo na vseh ravneh poslovanja.

 

Vpetost v okolje

V podjetju PC H.AND verjamejo v delitev svojega uspeha. Vpetost v lokalna okolja povečuje njihovo družbeno odgovornost in skrb za prihodnost. V skladu s politiko podjetja in družbeno odgovornostjo, podjetje sodeluje tudi pri mnogih pokroviteljstvih in donatorstvih. Prispevki skupnosti so le del celotnih prizadevanj in so osredotočeni predvsem na pomoč skupnostim skozi dobrodelne akcije.

Veliko pozornosti je posvečene skrbi za okolje, zato imajo v podjetju izdelano natančno okoljevarstveno politiko, vključeni pa so tudi v kolektivne sheme ravnanja z odpadno embalažo in odpadno električno ter elektronsko opremo. V ta namen svojim strankam ob nakupu nove opreme omogočajo brezplačen prevzem in ustrezno ravnanje s staro opremo.

 

Znanje in zaposleni

Znanje je temelj uresničevanja vizije podjetja, zato verjamejo vanj in ga spodbujajo. Vsem zaposlenim v PC H.AND-u je skupna želja po znanju in napredku. Zaradi zelo hitrega razvoja IT-panoge strokovno znanje zaposlenih širijo z nenehnim internim in zunanjim izobraževanjem. Izbor izobraževanj in usposabljanj prepuščajo tudi samim zaposlenim. Del tega procesa so tudi obiski strokovnih sejmov in prireditev ter strokovna službena potovanja.

Vsem zaposlenim ponujajo prijetno in spodbudno delovno okolje z možnostjo osebnega razvoja, v katerem se dobro počutijo. Na voljo imajo najsodobnejšo informacijsko opremo, pri ustvarjanju ugodnih delovnih pogojev pa sodelujejo tudi z zunanjimi strokovnimi in svetovalnimi organizacijami.

 

Partnerstva

Kot uvoznik in prodajalec v PC H.AND-u na slovenskem trgu zastopajo svetovno priznana podjetja, kot so: Philips, AOC, Buffalo, Mikrotik, Sapphire, Zotac, Ergotron, MemorySolution, 3M MicroTouch, FSPi-GotU in Trezor ter so že vrsto let uspešen poslovni partner podjetij Microsoft, Intel, HP, Fujitsu, Cisco Systems, Panasonic, Epson, CanonLenovo in Toshiba.

Program računalniške ter avdio-video opreme dopolnjujejo z zastopanjem in prodajo pisarniške opreme Intimus.