Pravno obvestilo

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja podjetje PC H.AND d.o.o.. Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.pchand.si, so lahko reproducirane le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez pisne odobritve podjetja PC H.AND d.o.o.. Blagovne znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke in so v lasti družbe PC H.AND d.o.o oziroma njihovih pogodbenih partnerjev.

Pridržki

Podjetje PC H.AND d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. PC H.AND d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na teh spletnih straneh.

PC H.AND d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega opozorila. Podjetje PC H.AND d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

PC H.AND d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

PC H.AND d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti družba PC H.AND d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

PC H.AND d.o.o.
Ind. cona Trzin
Brezovce 10
12360 Trzin

T: 01 | 5300 800
E: info@pchand.si